Events

Weskus Mall

Keep a Girl Child in School Project!

Weskus Mall supports the education of our youth and for this reason we are launching our “KEEP A GIRL CHILD IN SCHOOL”project .We are hereby asking our community to donate sanitary wear to assists in keeping girls in school. Donations can be dropped into the donation boxes which can be found at the Information Desk or at the Center Management office at Weskus Mall. For more information visit our Facebook page or call  022 703 6900.

Weskus Mall ondersteun die onderig van ons  toekomstige jeug en met hierdie rede gaan ons n ‘Keep A Girl Child In School” projek aanpak. Hiermee wil ons die gemeenskap vra om sanitereware te skenk om te help om n meisiekind  in die skool te hou. Donasies kan by die informasie toonbank of by Sentrumbestuur ingegee word. Vir meer inligting besoek ons Facebook blad of skakel 022 703 6900.